آوازِ بیـــ صِـــدآ

آوازِ بیـــ صِـــدآ

متنوع

دختر که باشی
نفس بابایی
لوس ِ بابایی
... 
عزیز دردونه بابایی
حتی اگر بهت نگه .
دستت رو میذاره روی چشماشو میگه :
این تویی که به چشمای من سوی دیدن میدی
خلاصه دختر
یک کلام ....
نـــفــــس بـــابــــاســــت ...

 

نوشته شده در93/05/04ساعت 21:37توسطپريسا|


 

 

می گــــویند عشق آنست کـــــه بـــه او نـــرسی
و مــن مـــی دانم چــــــــرا …!
زیــــرا در روزگار من،
کسی نیست کـــه زنانه عاشق شود
و مــــــــردانه بـــایستد

 

 

نوشته شده در93/05/04ساعت 21:34توسطپريسا|


 

5.jpg

 

 

 

خــــــــیلی ســـخــتـــه

 

نصفه شبــــی بغض گـــــلوتو بگیــــــره و دلتنگــــــش بشـــی

 

فکــــــــر کنی شایـــــــد مثل قدیمـــا

 

 

باز هم یه اس بده گاه و بی گاه و بپرسه خوابی یا بیداری؟.
.
.
ولـــــــی بــاید قبول کنی

 

اون هیــــــــچوقت برنمیگرده. . .

نوشته شده در93/05/04ساعت 21:28توسطپريسا|


نوشته شده در93/05/04ساعت 21:27توسطپريسا|


 

نوشته شده در93/05/04ساعت 21:24توسطپريسا|آخرين مطالب
»nika
»nika
»nika
»nika
»nika
»nika
»nika
»nika
»nika
»حالا فهمیدی؟

Design By : Rihanna