آوازِ بیـــ صِـــدآ

آوازِ بیـــ صِـــدآ

متنوع

اگه الان بهت بگن............

http://uploadax.com/images/55812824657404219034.gif

نوشته شده در93/05/28ساعت 16:27توسطپريسا|


پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــورے؟
دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلے بــد ...
پســر : چــرا؟ چے شــده؟
دختــر : بـایـد جـدا بشیـــم
پســر : چـــــــــرا ؟
دختــر: یــہ خـانـوادہ اے مـטּ رو پسنــدیــدטּ واســہ پســرشــون، خـانـوادہ منــم راضیــטּ ...
الـانــم بـایــد ازت تشڪر ڪنــم بخـاطـر همـہ چیــز و بـایــد بــرم خــونـہ
چــوטּ مـــادر پســرہ اومــدہ میخــواد مــטּ رو ببینــہ...
پســر : اشڪات رو پــاڪ ڪــטּ...تــا بهتـــر جلــو چشــم بیـــاے...
چــوטּ مــادرم نمیخــواد عــروسـش رو غمگیــטּ ببینــہ... !!!

نوشته شده در93/05/28ساعت 15:21توسطپريسا|


 

[​IMG]وقــتی کنـــارمــی ،
جــــایــی بــرای ِ هیــچ شتـابـی نـیست ..
مقــــصـد ،
همـــــین حضــــــور ِ مـــن و تــــوسـت …!

[​IMG]

نوشته شده در93/05/28ساعت 15:1توسطپريسا|


 

khd1 متن های عاشقانه درباره خداحافظی

 

 

 

 

خدا حافظ
به جایی می روم اما نمی دانم کجا، این گونه آواره!
نمی دانم، ولی شاید برای من به این زودی شقایق ها نمی خندند
و هد هد بر نمی گردد
پرستو ها! شما بیهوده می خوانید
تلاش و جستجو تان را رواق خانه پاسخ نیست
خدارا دست بردارید ازین دیوار و سقف و پشت و پهلو ها
خدا حافظ گل لاله – خدا حافظ پرستو ها!
زمین سخت آسمان دور و هوا تا عرش باروتی
نه زمزم بهر ما پاک است و نه گنگا به هندو ها
خدا حافظ گل لاله – خدا حافظ پرستو ها

 

نوشته شده در93/05/10ساعت 13:23توسطپريسا|


دختر که باشی
نفس بابایی
لوس ِ بابایی
... 
عزیز دردونه بابایی
حتی اگر بهت نگه .
دستت رو میذاره روی چشماشو میگه :
این تویی که به چشمای من سوی دیدن میدی
خلاصه دختر
یک کلام ....
نـــفــــس بـــابــــاســــت ...

 

نوشته شده در93/05/04ساعت 21:37توسطپريسا|آخرين مطالب
»اگه الان بهت بگن............
» امیدوارم این روز برای همه اتفاق بیفته :)
»تقدیم به تو
»nika bache ha khodahafez ta yk sale nistam
»nika
»nika
»nika
»nika
»nika
»nika

Design By : Rihanna